BWT KOLTUR

Strona główna


Podziękowanie

Niniejszym składam serdeczne podziękowanie głównym inicjatorom Pielgrzymki pociągami specjalnymi do Rzymu na kanonizację
św. Jana Pawła II w dniu 27.04.2014r.:

- Panu Senatorowi Stanisławowi Kogutowi, za ogromny wkład pracy
i wielkie serce przy organizacji pielgrzymki

- Ojcu Waldemarowi Gonczarukowi za zjednoczenie pielgrzymów
ze wszystkich pociągów, wspólne modlitwy, przewodnictwo duchowe, a przede wszystkim za Apel Jasnogórski, który odprawił dla wszystkich pociągów na pl. Św. Piotra o godz. 21:00, jako przepiękne zakończenie uroczystości kanonizacyjnych w dniu 27.04.2014r.

 

Ponadto bardzo dziękuję:

- P. Dorocie Zawiślan i pracownikom BWT "Koltur" za ogrom ciężkiej pracy, zaangażowanie i cierpliwość w przygotowaniu i realizacji całości przedsięwzięcia,

- pilotom i opiekunom wszystkich pociągów za wspaniałą pracę,

- obsłudze medycznej: lekarzom i pielęgniarkom za pomoc podczas podróży i uroczystości,

- duchownym i klerykom za wsparcie duchowe i pomoc przy realizacji pielgrzymki,

- pracownikom Intercity i WARS-u za rzetelne wywiązanie się ze swoich obowiązków.Z poważaniem

Jadwiga Zemuła
Prezes Zarządu